A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

TMMOB 11. ENERJİ SEMPOZYUMU: ENERJİNİN GELECEĞİ

14-15-16 Aralık 2017 - Adana   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen ve "Enerjinin Geleceği" başlığı altında bir araya gelecek TMMOB 11. Enerji Sempozyumu, 14-15-16 Aralık 2017 tarihlerinde Adana'da  gerçekleştirilecektir.

Bugüne kadar TMMOB Enerji Sempozyumlarının amacı; enerji alanının tüm bileşenlerinin kendilerini ifade edebildiği, belirlenen ana tema etrafında enerji konusunun farklı uzamlarıyla ele alındığı tartışma ortamları oluşturmak olmuştur.

Bu Sempozyumda da "Enerjinin Geleceği" ana temasından hareketle konunun; sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel etkileri etrafında değerlendirmeler yapılacaktır.

Dünyada ve Türkiye'de Enerjinin Geleceği, Dünyada Enerjinin Geleceği, Enerjide Planlama ve Ekonomi, Enerjide Öncelikler, Enerji ve Savaş, Enerji Çevre ve Toplum, Küresel Enerji Rekabeti, Enerji Kaynakları ve Teknolojik Gelişmeler, Adana ve Çevresindeki Yerel Enerji Sorunları ve  Enerji Kooperatifleri alt konu başlıkları olarak tespit edilmiştir.

Sempozyumda yer alan bütün bildiriler "çağrılı bildiri" niteliğindedir. Sempozyumda 6 oturum, 2 panel ve 3 özel konuşmacı yer alacaktır. Oturum, Panel ve Özel Konuşma Başlıkları şu şekilde belirlenmiştir:

 

Oturum Başlıkları:

Enerji Çevre ve Toplum

Küresel Enerji Rekabeti

Enerji Kaynakları ve Teknolojik Gelişmeler

Yerel Enerji Sorunları

Enerji Kooperatifleri

Enerjide Planlama ve Ekonomi

Enerjide Öncelikler

 

 

Özel Konuşmalar:

Dünyada Enerjinin Geleceği

Enerji ve Savaş 

Enerji ve Ekonomi 

 

 

Paneller:

Enerjide Planlama ve Gelinen Nokta

Enerjinin Geleceği