A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Home / SEMPOZYUM

SEMPOZYUM

DÜZENLEME KURULU

Cengiz Göltaş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ali Bayar Bilgisayar Mühendisleri Odası Hüseyin Bilgi Çevre Mühendisleri Odası A. Oğuz Türkyılmaz Makina Mühendisleri Odası Abdullah Onur Kısar Elektrik Mühendisleri Odası Abdullah Şavklı Elektrik Mühendisleri Odası Ahmet Levent Egüz Elektrik Mühendisleri Odası Ali Can Doğan Elektrik Mühendisleri Odası Ali İpek Harita …

Read More »

YÜRÜTME KURULU

Cengiz Göltaş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ali Bayar Bilgisayar Mühendisleri Odası Hüseyin Bilgi Çevre Mühendisleri Odası A. Oğuz Türkyılmaz Makina Mühendisleri Odası Ali İpek Harita ve kadastro Mühendisleri Odası Bülent Damar Elektrik Mühendisleri Odası Cem Kükey Elektrik Mühendisleri Odası Çetin Koçak Jeofizik Mühendisleri Odası Işın Çavdar Kimya Mühendisleri …

Read More »

BİLDİRİ FORMATI

Geniş bildiri özeti : 150 ila 500 kelime arasında olmalıdır. Sempozyuma sunulacak olan bildiriler formata uygun olmak zorundadır. Bildirilerin basıma hazır tam metni, PDF dosyası olarak sempozyum sekreterliğine iletilmelidir. Bilgisayar ortamında iletilmeyen bildirilerin değerlendirilmesi olanağı bulunmamaktadır. Bildiri dosyaları, ilk yazarın soyadına göre adlandırılmalı, aynı yazara ilişkin birden fazla bildiri iletilmesi durumunda …

Read More »

KATILIM KOŞULLARI

Sempozyum, enerji alanında çalışan ve/veya konuya ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlara açıktır. Delege Olarak Katılım:Delegelerin katılım ücreti 250 TL/kişidir. Delege ücretine Sempozyum Bildiriler Kitabı, yemek ve ikramlar dahildir. Katılım bedellerinin Elektrik Mühendisleri Odası’nın aşağıda verilmiş olan hesap numarasına yatırılıp, dekontun yazışma adresine iletilmiş olması gerekmektedir. Banka Hesap Numarası Elektrik …

Read More »

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

Mehmet MAK – YÜRÜTME KURULU BAŞKANI İrfan ŞENLİK – EMO MERKEZ Prof. Dr. Belgin TÜRKAY -İSTANBULTEKNİK ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr Turgut İKİZ -ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Doç.Dr.Yakup HAMEŞ – MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İlhan YILDIRIM -EMO ADANA ŞUBESİ İ. Efdal ÇİÇEKDEMİR -EMO ADANA ŞUBESİ Barış Cem ÖZDOĞAN -EMO ADANA ŞUBESİ Derya OLPAKKADEŞ -EMO ADANA ŞUBESİ …

Read More »

SEMPOZYUM KONULARI

Oturum Başlıkları Enerji Çevre Ve Toplum Küresel Enerji Rekabeti Enerji Kaynakları ve Teknolojik Gelişmeler Yerel Sorunlar – Enerji Kooperatifleri Enerjide Planlama Ve Ekonomi Enerjide Öncelikler Özel Konuşmalar: Dünyada Enerjinin Geleceği Enerji ve Savaş Enerji ve Ekonomi Paneller: Enerjide Planlama ve Gelinen Nokta Enerjinin Geleceği

Read More »

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Belgin Emre TÜRKAY –  İTÜ-DÜZENLEME KURULU BAŞKAM Neriman USTA –  TMMOB YÖNETİM KURULU Cengiz GÖLTAŞ –  TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU Hüseyin YEŞİL – EMO MERKEZ Bahadır ACAR –  EMO MERKEZ Hüseyin ÖNDER –  EMO MERKEZ İrfan ŞENLİK – EMO MERKEZ Erdal APAÇIK – EMO MERKEZ İbrahim AKSÖZ – EMO MERKEZ Abdullah BÜYÜKIŞIKLAR – EMO MERKEZ B. Kemal ULUSALER …

Read More »