Düzenleme Kurulu Toplantıları

E-mail Print PDF

 

15.10.2010 Düzenleme Kurulu 1. Toplantısı: TMMOB’ye bağlı tüm Odalara yazı yazılarak, Düzenleme Kurulu için 17 Eylül tarihine kadar isim bildirmeleri istenmiştir. Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Tekstil Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası olmak üzere toplam 16 oda ve TMMOB’den isimler bildirilmiş ve 59 kişilik Düzenleme Kurulu oluşturulmuştur. 23 kişinin katılım sağladığı bu toplantıda Sempozyumun Uluslararası bir niteliğe sahip olması, Danışma Kurulu çağrısının yapılması kararları alınmış ve 27 kişiden oluşan Sempozyum Yürütme Kurulu belirlenmiştir.


 

16.01.2011 Düzenleme Kurulu 2. Toplantısı: 22 kişinin katılım sağladığı toplantıda Sunulan Program taslağı üzerinde yapılan tartışmalar sonrası;

Sempozyumun isminin “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye” olmasına,

Sempozyumun Kasım 2011’de yapılmasına (Düzenleme Kurulu başkanlığının teknik çalışmasıyla kesin tarih belirlenecek),

Sempozyumun 3 gün olmasına,

Oturumlarda TMMOB adına sunulacak bildirileri sunacak kişinin belirlenmesi ve bildirinin hazırlanmasında görev alacak ekiplerin oluşturulması için EMO’dan bir sorumlu belirlenmesine,

Makina Mühendisleri Odası’nın; Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirmeler oturumunda sunulmak üzere “Enerji sektöründe tekelleşmenin durumu” ve “Enerji sektörü için kamusal yapılanma nasıl olacak” başlıkları altında birer bildiri hazırlamasına,

Birinci güne paralel oturum konulmamasına,

Sempozyuma kamu kurumlarının ilgisini çekmek üzere, EMO yönetiminin Enerji Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı Enerji, Su, Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcısı ile görüşmesine,

Yürütme ve Düzenleme Kurulu toplantılarının her ayın ilk cumartesi günü yapılmasına,

Yürütme Kurulundan bir ekibin EMO Yönetim Kurulu ile görüşerek Sempozyum Bütçe çalışmasını yapmasına

karar verilmiştir.


 

05.02.2011 Düzenleme Kurulu 3. Toplantısı: 26 kişinin katılım sağladığı toplantıda;

TMMOB 8. Enerji Sempozyumu: “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye”nin 17-18-19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmesine,

3. günün sabahına 3 paralel oturum konulmasına

karar verilmiştir.

 


 

05.03.2011 Düzenleme Kurulu 4. Toplantısı: 20 kişinin katılım sağladığı toplantıda;

TMMOB 8. Enerji Sempozyumu: “Küresel Enerji Politikaları ve Türkiye”nin 17-18-19 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul Kültür üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’nda gerçekleştirilmesine

Sunulan broşür taslağı ve afiş üzerine yapılan tartışmalar sonucu her ikisinin de üzerine “Uluslararası Katılımlı” ibaresinin eklenmesine ve broşüre İngilizce kapak yapılmasına

Afişin İngilizce ve Türkçe olarak ayrı ayrı basılmasına

Sempozyum sonunda bildirilerin ve tartışmaların yer alacağı Sempozyum kitabı ve CD’si basılmasına

karar verilmiştir.