Yürütme Kurulu Toplantıları

E-mail Print PDF

 

20.12.2010 Yürütme Kurulu 1. Toplantısı: 17 kişinin katılım sağladığı toplantıda Sempozyumun ismi, yeri, zamanı, süresi; oturumların yapı, sayı ve adları ile bildiri sunacak kişilere yönelik önerilerin konuşulduğu toplantıda Sempozyumun İstanbul’da yapılması, tüm bildirilerin çağrılı bildiri olması kararları alınmıştır.


 

16.01.2011 Yürütme Kurulu 2. Toplantısı: 16 kişinin katılım sağladığı toplantıda Program taslağı üzerine çalışma yapılarak taslak yeniden yapılandırılmış ve bir sonraki Düzenleme Kurulu toplantısında sunulmak üzere hazırlanmıştır.


 

05.02.2011 Yürütme Kurulu 3. Toplantısı: 19 kişinin katılım sağladığı toplantıda;

Sempozyum sekretaryası tarafından 2 haftalık bir çalışma yapılarak Sempozyum yerinin kesinleştirilmesine,

Kamu kurumlarını ziyaret etmek için bir takvim çalışması yapılmasına, kamu kurumlarından randevu istenmesine ve bu çalışmaların broşür basımını takip eden haftada yapılmasına

karar verilmiştir.


 

05.03.2011 Yürütme Kurulu 4. Toplantısı: 13 kişinin katıldığı toplantıda;

Kurum ziyaretleri gündeme alınmıştır. Enerji Bakanı’nı ziyarete; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Gazi İpek ve Sempozyum Danışmanı Necdet Pamir’den oluşan bir heyet ile gidilmesine karar verilmiştir.