Danışma Kurulu Toplantıları

E-mail Print PDF

 

28.10.2010 Danışma Kurulu 1. Toplantısı: Danışma Kurulunu oluşturmak için üniversitelerin konu ile ilgili bölümleri, ilgili sendikalar, kamu kurum ve kuruluşları ve derneklere çağrı yazısı yazılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Tüketici Hakları Derneği, Milli Prodüktivite Merkezi, Rekabet Kurumu, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Sanayicileri Birliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, TMMOB’ye bağlı Odaların temsilcilerinden Sempozyum Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Danışma Kurulunda 18 farklı kurum, TMMOB ve bağlı 10 Odadan 64 kişi yer almaktadır. Bugüne dek bir kere yapılan Danışma Kurulu toplantısında katılımcılar Sempozyumun içeriğine yönelik görüşlerini bildirmişlerdir.