Yazdır

TMMOB TÜRKİYE II. ENERJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

TMMOB 9. ENERJİ SEMPOZYUMU tarafından yazıldı.. Yayınlanma Uncategorised

 

TMMOB 2. ENERJİ SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMALARI

1. OTURUM
TMMOB 2. ENERJİ SEMPOZYUMU

ELEKTRİK SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ; GÜLTEKİN TÜRKOĞLU

ÜLKEMİZ ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME GERÇEKLERİ; TUNCAY DERMAN, SUAT KIZILYALLI

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ DAĞITIMININ BUGÜNÜ VE HEDEFLENEN YENİ POLİTİKALAR; MUSTAFA ÇETİN

ÖZELLEŞTİRME VE ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI; CENGİZ FAYDALI

ENERJİ, KAMUSAL BİLGİLENME HAKKI VE ŞEFFAFLIK; GÖKHAN CANDOĞAN

KAMU ÖRGÜTLENMESİ VE KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN SORUNLARI; PROF DR MÜMTAZ SOYSAL

TMMOB 2. ENERJİ SEMPOOZYUMU 1. OTURUM TARTIŞMALARI

2. OTURUM

TÜRKİYE' NİN ENERJİ AÇIĞININ KAPATILMASINDA KÖMÜRÜN ÖNEMİ; PROF. DR. GÜVEN ÜNAL

TÜRKİYE'NİN ENERJİ PLANLAMASINDA LİNYİT KAYNAKLARININ YERİ; TURAN ÜNVER, VELİ ÜNAL

TERMİK SANTRALLARIN KİRLETİCİ EMİSYONLARININ AZALTILMASINDA ETKİN BİR YAKIT: BİTÜMLÜ MARN; İLKER ŞENGÜLER

TÜRKİYE'DE UYGULAMADA OLAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN BİRİ: JEOTERMAL ENERJİ; ALİ KOÇAK

TÜRKİYE KIYILARINDA RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ; CİHAN DÜNDAR, DEMİR İNAN

TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZTEMİN VE TÜKETİM POLİTAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ; OĞUZ TÜRKYILMAZ

4. OTURUM TARTIŞMALARI

3. OTURUM

ULUSLARARASI EKONİMİ POLİTİKALARI VE BUNUN ENERJİ SEKTÖRÜNE YANSIMASI; İZZETTİN ÖNDER

TÜRKİYE'DE İL BAZINDA ELEKTRİK TÜKETİM TAHMİNİ VE GELİR İLE TÜKETİM ARASINDAKİ ETKİLEŞİM;

ELEKTRİK ENERJİSİ PLANLAMASI VE BAZI TEMEL KAVRAMLAR; H. ALİ YİĞİT

3. OTURUM TARTIŞMALARI

4.OTURUM

ENERJİ TEKNOLOJİERİ: ULUSAL POLİTAKA ÖNERİSİ; FİLİZ ÇİMEN

TÜRKİYE'DE ULAŞIM VE ULAŞIM POLİTİKALARI; Enerji Yapı Yol Sen.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİN TASARIM PROBLEMİ OLARAK ENERJİ OLGUSU YADA ULAŞIM ARAÇLARIMIZ VE ALIŞKANLIKLARIMIZ; A. CAN ÖZCAN

ENERJİ SEKTÖRÜNDE KAMU ÖRGÜTLENMESİ VE KAMU İŞLETMELİCİLİĞİNİN SORUNLARI; HÜSEYİN ARABUL

TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE POLİTİKA ÖNCELİKLERİ VE YÖNTEM SORUNU; NİLGÜN ERCAN

TMMOB 2. ENERJİ SEMPOZYUMU 4. OTURUM TARTIŞMALARI

5.OTURUM

İKLİM DEĞİŞİK SÖZLEŞMESİ VE ENERJİ POLİTİKALARI; SEMA ALPAN

ENERJİ VE ÇEVRE MEVZUATI; NURDENİ DENİZ

ENERJİ İLETİM TESİSLERİNİN ÇED MEVZUATI BAKIMINDAN İRDELENMESİ; MEHMET AKİF ŞENOL

ENERJİ-EKONOMİ- ÇEVRE BÜTÜNLEŞİK PLANLAMASI VE TĞRKİYE ' DE SO2 EMİSYONLARININ KISITLAMALANMASI; YILDIZ ARIKAN, GÜRKAN KUMBAROĞLU

ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMALARI VE ÜLKEMİZ TASSARRUF POTANSİYELİ; ERDAL ÇALIKOĞLU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARININ PAYANDASI: KAMPANYALAR; ARİF HEPBAŞLI

SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ KURSU: EME GRUBU UYGULANMASI; ARİF HEPBAŞLI

TMMOB 2. ENERJİ SEMPOZYUMU 5. OTURUM TARTIŞMALARI 

PANEL