Yazdır

BİLDİRİ FORMATI

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI tarafından yazıldı.. Yayınlanma SEMPOZYUM

 

Geniş bildiri özeti : 150 ila 500 kelime arasında olmalıdır.

Sempozyuma sunulacak olan bildiriler formata uygun olmak zorundadır.

Bildirilerin basıma hazır tam metni, PDF dosyası olarak sempozyum sekreterliğine iletilmelidir. Bilgisayar ortamında iletilmeyen bildirilerin değerlendirilmesi olanağı bulunmamaktadır.

Bildiri dosyaları, ilk yazarın soyadına göre adlandırılmalı, aynı yazara ilişkin birden fazla bildiri iletilmesi durumunda verilen ada ek olarak numaralandırma da yapılmalıdır.

Aksi belirtilmedikçe yazışmalarda birinci yazarın adresi kullanılacaktır.

Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri sayfaları, A4 (210 mm x 297 mm) kağıt boyutunda hazırlanmalıdır.

Sayfa kenar boşlukları:

İlk sayfa için

üst = 3 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm

diğer sayfalar için

üst = 2,5 cm, alt = 3,7 cm, sol = 2 cm, sağ = 2 cm.

Bildiri, Times New Roman yazı tipi ile tek satır aralıklı, iki yana dayalı hizalı olarak yazılmalıdır. Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurumların adları ve e-posta adresleri yer almalıdır.

Başlıktan sonra dört satır boşluk bırakılarak yazılacak özet kısmı en az 150, en çok 500 kelimeden oluşmalıdır. Bölüm başlıkları numaralandırılmalı, yalnızca baş harfleri büyük harflerle yazılmalı ve sütuna ortalanmalıdır.

Bildiride kullanılacak yazı tipi boyut ve biçimleri:

 

Başlık

14 Kalın Yalnızca Baş Harfleri Büyük

Yazar Adları

12 İtalik

Kurum Adları

12

Özetler

10 İtalik

Alt ve Üst Simgeler

9

Başlıklar

12 Kalın

Metin

12