Yazdır

DÜZENLEME KURULU

EMO GÜNEŞ SEMPOZYUMU tarafından yazıldı.. Yayınlanma SEMPOZYUM

 

Mehmet Çelik                                     TMMOB

H.Can Doğan                                     TMMOB

Kübülay Özbek                                  TMMOB

Deniz Özdemir                                  TMMOB

Saime Yeşer Aslanoğlu                  Çevre Mühendisleri Odası

Veda Duman                                     Fizik Mühendisleri Odası

Dr. Taylan Kıymaz                             Gıda Mühendisleri Odası

Sabit Nazım Akar                              Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası

Nevzat Ersan                                     İnşaat Mühendisleri Odası

Çetin Koçak                                       Jeofizik Mühendisleri Odası

Arzu Çağlayan                                   Jeoloji Mühendisleri Odası

Dr. Ali Uğurlu                                     Kimya Mühendisleri Odası

Niyazi Karadeniz                               Maden Mühendisleri Odası

Şayende Yılmaz                                Makina Mühendisleri Odası

Cemalettin Küçük                             Metalurji Mühendisleri Odası

İsmail Küçük                                     Meteoroloji Mühendisleri Odası

Ali Ekinci                                             Mimarlar Odası

Muhammet Saçma                           Orman Mühendisleri Odası

Vedat Kaplan                                     Petrol Mühendisleri Odası

Ege Kaska                                          Peyzaj Mühendisleri Odası

Menşure Işık                                      Şehir Plancıları Odası

Dr.M.Ali Dayıoğlu                               Ziraat Mühendisleri Odası

Erdal Apaçık                                       Elektrik Mühendisleri Odası

Mehmet Bozkırlıoğlu                         Elektrik Mühendisleri Odası

Musa Çeçen                                       Elektrik Mühendisleri Odası

Nedim Bülent Damar                        Elektrik Mühendisleri Odası

Muhsin Dugan                                   Elektrik Mühendisleri Odası

Ercan Dursun                                     Elektrik Mühendisleri Odası

Cengiz Göltaş                                    Elektrik Mühendisleri Odası

Bilal Gümüş                                       Elektrik Mühendisleri Odası

Giyasi Güngör                                   Elektrik Mühendisleri Odası

Necati İpek                                        Elektrik Mühendisleri Odası

Erhan Karaçay                                  Elektrik Mühendisleri Odası

Fatih Kaymakçıoğlu                         Elektrik Mühendisleri Odası

Hamza Koç                                        Elektrik Mühendisleri Odası

Cem Kükey                                        Elektrik Mühendisleri Odası

Muammer Özdemir                            Elektrik Mühendisleri Odası

Hacer Öztura                                     Elektrik Mühendisleri Odası

Mustafa Asım Rasan                          Elektrik Mühendisleri Odası

Olgun Sakarya                                   Elektrik Mühendisleri Odası

İrfan Şenlik                                        Elektrik Mühendisleri Odası

Belgin Türkay                                    Elektrik Mühendisleri Odası

Gültekin Türkoğlu                             Elektrik Mühendisleri Odası

Mehmet Nedim Tüzün                       Elektrik Mühendisleri Odası

Kemal Bekir Ulusaler                        Elektrik Mühendisleri Odası

Mahir Ulutaş                                      Elektrik Mühendisleri Odası

Neriman Usta                                     Elektrik Mühendisleri Odası

Hüseyin Yeşil                                     Elektrik Mühendisleri Odası