Yazdır

KONULAR

TMMOB 9. ENERJİ SEMPOZYUMU tarafından yazıldı.. Yayınlanma SEMPOZYUM

 

- Enerji Yoksulluğu

- Enerjide Kamusal Planlama

- Enerji Ekonomisi

- Enerji Özelleştirmeleri ve Serbestleşme Uygulamaları

- Enerji Verimliliği

- Yenilenebilir Enerji Kaynakları

- Nükleer Enerji

- Enerji ve Çevre

Yukarıdaki başlıklar dışında sempozyumun ana konusu içerisindeki bildiri başvuruları da değerlendirilecektir.